Informace
Minimální mzda 2016
Historie minimální mzdy
Minimální hodinová mzda
Kontrola dodržování minimální mzdy
Doplatek do minimální mzdy
Minimální mzda v zahraničí

Zákony
Zákoník práce
Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákon o inspekci práce
Úmluva č. 26
Úmluva č. 99

Minimální hodinová mzda

Minimální hodinová mzda činila do konce roku 2014 činila 50,60 Kč, od ledna 2015 činí minimální hodinová mzda 55 Kč - ta je stanovena pro pracovní týden trvající 40 hodin. Zákoník práce však umožňuje zaměstnavateli stanovit i jinou délku týdenní pracovní doby. U zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracující v nepřetržitém nebo třísměnném provozu je týdenní pracovní doba 37,5 hodiny týdně, u zaměstnanců v dvousměnném pracovním režimu činí 38,75 hodiny týdně.

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele. V tomto případě se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době.

Minimální hodinová mzda dle délky týdenní pracovní doby - od 1. 1. 2015

Týdenní pracovní dobaMinimální mzda v Kč/hod.
40 hod.55 Kč

Minimální hodinová mzda dle délky týdenní pracovní doby - do 31. 12. 2014

Týdenní pracovní dobaMinimální mzda v Kč/hod.
40 hod.50,60 Kč
38,75 hod.52,20 Kč
37,5 hod.54 Kč

Ochrana osobních údajů