Informace
Minimální mzda 2016
Historie minimální mzdy
Minimální hodinová mzda
Kontrola dodržování minimální mzdy
Doplatek do minimální mzdy
Minimální mzda v zahraničí

Zákony
Zákoník práce
Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákon o inspekci práce
Úmluva č. 26
Úmluva č. 99

Kontrola dodržování minimální mzdy

Podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, je kontrolní činností v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů u odměňování zaměstnanců pověřen Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce podle místa výkonu pracovní činnosti.

Zákony týkající se minimální mzdy

Zákoník práce
Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákon o inspekci práce

Ochrana osobních údajů