Informace
Minimální mzda 2016
Historie minimální mzdy
Minimální hodinová mzda
Kontrola dodržování minimální mzdy
Doplatek do minimální mzdy
Minimální mzda v zahraničí

Zákony
Zákoník práce
Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákon o inspekci práce
Úmluva č. 26
Úmluva č. 99

Historie minimální mzdy

Bývalé Československo patřilo k prvním zemím Evropy, ve kterých byla minimální mzda zavedena. V Československu začala být minimální mzda uplatňována už v roce 1919. 12. června 1951 vstoupila v Československu v platnost úmluva Mezinárodní organizace práce (ratifikována byla již 12. června 1950), jenž se týkala minimální mzdy - Úmluva č. 26 o způsobech stanovení minimálních mezd. 21. ledna 1964 byla ratifikována další úmluva Mezinárodní organizace práce (vešla v platnost dnem 21. ledna 1965) - Úmluva č. 99 o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství. Obě úmluvy byly po rozpadu federace ratifikovány také Českou republikou.

Vývoj minimální mzdy v České republice

Ochrana osobních údajů